Brudföljet

Här finner Du en kort presentation av vårt ståtliga brudfölje

Tärna: Lovisa Hellebro

Marskalk: Per Hjalmarsson

Brudnäbb: Aurora Henriksson Zaza

Näbb: Jesper Virtanen